atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Kentucky Derby’

kosaciec ogrodowy ‘Kentucky Derby’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Iris ‘Kentucky Derby’
31.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220531.211.22 - Iris ‘Kentucky Derby’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-211
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Kentucky Derby/ #2