atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Island Sunset’

kosaciec ogrodowy ‘Island Sunset’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Going My Way’Iris ‘Jutrzenka’
🌸