atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris ‘Irish Moss’

kosaciec ogrodowy ‘Irish Moss’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Rita Kinsella’Iris ‘Advance Design’
🌸
Iris ‘Irish Moss’
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: B. Jones, 1993
Grupa irysy bródkowe niskie (SDB - Standard Dwarf Bearded) — rośliny 20-41cm wysokości; kwiaty średniej wielkości; kwitną wcześnie, pod koniec kwitnienia odmian bródkowych miniaturowych; żywotne, tworzą duże kępy; odmiany tej grupy podawane są czasem pod mianem gatunku kosaćca niskiego (Iris pumila)
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: kosaciec ogrodowy (Iris)