atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Gay Parasol’

kosaciec ogrodowy ‘Gay Parasol’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Lady Mohr’Iris ‘Champagne Waltz’
🌸