atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Fuzzy Wuzzy Rocket’

kosaciec ogrodowy ‘Fuzzy Wuzzy Rocket’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈