atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Foamy Wave’

kosaciec ogrodowy ‘Foamy Wave’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Fairy Fable’Iris ‘Going My Way’
🌸