atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Foaming Seas’

kosaciec ogrodowy ‘Foaming Seas’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Florentina Coerulea’Iris ‘Wabash’
🌸