atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris ‘El Nafasa’

kosaciec ogrodowy ‘El Nafasa’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Sea Dancer’Iris ‘Leprechaun's Delight’
🌸
Iris ‘El Nafasa’
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Iris ‘El Nafasa’

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: Muśka, 1992
Grupa irysy bródkowe niskie (SDB - Standard Dwarf Bearded) — rośliny 20-41cm wysokości; kwiaty średniej wielkości; kwitną wcześnie, pod koniec kwitnienia odmian bródkowych miniaturowych; żywotne, tworzą duże kępy; odmiany tej grupy podawane są czasem pod mianem gatunku kosaćca niskiego (Iris pumila)
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: kosaciec ogrodowy (Iris)