atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris ‘Desert Orange’

kosaciec ogrodowy ‘Desert Orange’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Clear Creek’Iris ‘Crystalline Entity’
🌸
Iris ‘Desert Orange’
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Iris ‘Desert Orange’
Iris ‘Desert Orange’

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: B. Jones, 1993

podawany czasem jako odmiana taksonu: kosaciec niski (Iris pumila)

Grupa irysy bródkowe niskie (SDB - Standard Dwarf Bearded) — rośliny 20-41cm wysokości; kwiaty średniej wielkości; kwitną wcześnie, pod koniec kwitnienia odmian bródkowych miniaturowych; żywotne, tworzą duże kępy; odmiany tej grupy podawane są czasem pod mianem gatunku kosaćca niskiego (Iris pumila)
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: kosaciec ogrodowy (Iris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220510.61.22 - Iris ‘Desert Orange’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-61
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Desert Orange/ #2
znalezisko 20220518.54.22 - Iris ‘Desert Orange’; Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-54
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/
/cv. Desert Orange/ #2