atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Depute Nomblot’

kosaciec ogrodowy ‘Depute Nomblot’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Cisza Przed Burzą’Iris ‘Dotted Swiss’
🌸