atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Celebration Song’

kosaciec ogrodowy ‘Celebration Song’
Iris ‘Celebration Song’
31.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Iris ‘Celebration Song’
Iris ‘Celebration Song’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220531.214.22 - Iris ‘Celebration Song’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-214
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Celebration Song/ #5