atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Castanet’

kosaciec ogrodowy ‘Castanet’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Thornbird’Iris ‘Florentina Coerulea’
🌸