atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Casbah’

kosaciec ogrodowy ‘Casbah’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Carnival Time’Iris ‘Cisza Przed Burzą’
🌸