atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Burning Desire’

kosaciec ogrodowy ‘Burning Desire’