atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Bałtyk’

kosaciec ogrodowy ‘Bałtyk’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Folkwang’Iris ‘Fringe Benefits’
🌸