atlas-roslin.pl

Iris hort. ‘Azurite’

kosaciec ogrodowy ‘Azurite’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈