antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Brassica elongata Ehrh.

kapusta chrzanolistna