fot. 20130920-4991 (499×793) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 130000-W59_13 XL
odm. Dobosz (pękająca)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Zea mays ssp. saccharata (kukurydza zwyczajna cukrowa)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.09.2013, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski