atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Viola obliqua Hill.

fiołek łąkowy
Viola cucullata Aiton
Viola Viola Viola ViolaViolafiołek ałtajski (Viola altaica)fiołek Philippiego (Viola philippica)
Viola obliqua (fiołek łąkowy)
Viola obliqua (fiołek łąkowy)