takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Viola obliqua Hill.

Viola cucullata Aiton
Viola obliqua
Viola obliqua