atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Veronica hirta Pennell

Veronica ciliata Fisch. ssp. cephaloides (Pennell) D.Y. Hong
Veronica hirta
22.05.2007, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa