atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Veronica bachofenii Heuff.

Veronica bachofenii
22.06.2006, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa