atlas-roslin.pl

Verbenaceae [🔉 wer·be·na·ce·e]

werbenowate
  
↓niekwiaty w zbitych kłosach lub główkach; uprawiane
  
    
↓nieowoce soczyste, typu jagody
Lantana camara (lantana pospolita)
Lantana camara (lantana pospolita)
Lantana camara (lantana pospolita)
Lantana camara (lantana pospolita)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
    
    
↑nie owoce suche pestkowce
Phyla dulcis (lippia)
Phyla dulcis (lippia)
Phyla dulcis (lippia)
syn. Lippia dulcis · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
    
  
↑nie kwiatostan innego typu
  
    
↓nierośliny zielne; kwiatostan kłosowaty
Verbena officinalis (werbena pospolita)
Verbena ×hybrida (werbena ogrodowa)
XL
· ta cecha diag ...
· Kwiatostan kłosowaty. Kwiaty białe, różowe lub niebieskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
    
    
↑nie krzewy; kwiatostan baldachowaty lub wiechowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Kwiatostan baldachowaty lub wiechowaty.
    
      
↓nieowocem sucha torebka; kwiaty niebieskofioletowe
Caryopteris ×clandonensis (barbula klandońska)
      
      
↑nie owocem pestkowiec z mięsistą owocnią
      
        
↓niekorona promienista, prosta, z krótką rurką; wszystkie pręciki tej samej długości
Callicarpa bodinieri (pięknotka Bodiniera)
Callicarpa bodinieri (pięknotka Bodiniera)
        
        
↑nie korona zgięta i z długą rurką; pręciki różnią się długości
        
          
↓nieliście palczasto złożone; kwiaty jasno fioletowe
Vitex agnus-castus (niepokalanek pospolity)
Vitex agnus-castus (niepokalanek pospolity)
Vitex agnus-castus (niepokalanek pospolity)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
          
          
↑nie liście niezłożone; kwiaty różowoczerwone
Clerodendrum bungei (szczęślin Bungego)