takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Verbena urticifolia L.