atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Uvularia grandiflora Sm. ‘Lynda Winsor’

jagodowiec wielkokwiatowy ‘Lynda Winsor’