fot. tulipan_Tulipa.Christmas.Marvel.dom.7963 (884×818) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Christmas Marvel
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tulipa ‘Christmas Marvel’ (tulipan odm. Christmas Marvel)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.04.2011
copyright © by Jacek Soboń