atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Tagetes patula L. ‘Red Mariette’ [🔉 ta·ge·tes *]

aksamitka rozpierzchła ‘Red Mariette’