atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Senecio incanus L. [🔉 * in·ka·nus]

Jacobaea incana (L.) Veldkamp.