atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Semiarundinaria

Semiarundinaria
28.06.2019, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Semiarundinaria

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Semiarundinaria
🌱
Rodzaj grupuje kilka/do kilkunastu bardzo podobnych do siebie gatunków. Semiarundinaria makinoi Hisauti et Muroi jest najprawdopodobniej "bytem ogrodniczym", nie jest znane występowanie w naturze.

space

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190628.12.js - Semiarundinaria; Arboretum Wojsławice
190628-12
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2