takson uprawiany [24]

Saxifraga ×apiculata Engl.

skalnica poduszkowata
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Mieszaniec Saxifraga marginata var. rocheliana × Saxifraga sancta

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 7-10 cm · kwitnienie: 3-4