atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sarracenia flava L.

kapturnica żółta
Sarraceniaceae Sarraceniaceae Sarraceniaceae Sarracen…Sarraceniaceaekapturnica purpurowa (Sarracenia purpurea)kapturnica papuzia (Sarracenia psittacina var. psittacina)
🌸
Sarracenia flava (kapturnica żółta)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Sarracenia flava (kapturnica żółta)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

właściwości i zastosowanie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.47.js - Sarracenia flava (kapturnica żółta); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-47
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2