takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sarracenia psittacina var. psittacina Michx.

kapturnica papuzia
SarraceniaceaeSarraceniaceaekapturnica żółta (Sarracenia flava)
skróty
Sarracenia psittacina var. psittacina (kapturnica papuzia)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.46.js - Sarracenia psittacina var. psittacina (kapturnica papuzia); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-46
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1