atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Quercus robur L. ‘Filicifolia’ [🔉 kwer·kus *]

dąb szypułkowy ‘Filicifolia’
Quercus robur ‘Filicifolia’
11.10.2008, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski
Quercus robur ‘Filicifolia’

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: 1838
charakter odmiany: wolnorosnąca, po 40 latach 5m wysokości; liście głęboko porozcinane na równowąskie, stosunkowo płaskie odcinki
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: dąb szypułkowy (Quercus robur)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081011.13.pk - Quercus robur ‘Filicifolia’; Arboretum w Rogowie
081011-13
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/
/cv. Filicifolia/ #1
znalezisko 20090520.29.pk - Quercus robur ‘Filicifolia’; Arboretum w Rogowie
090520-29
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/
/cv. Filicifolia/ #1