fot. 200216-3-i3h-x40gn-6 (731×744) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200216-3
komórki listka, zgrubienia kątowe
(medium) Hoyer, jednobarwny, normalizacja, x40 PlanApoλ Ni-E/Ri2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Katowice, Las Murckowski
copyright © by Marek Snowarski