atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Prunus pumila L. [🔉 pru·nus p·mi·la]

wiśnia drobna
Cerasus pumila (L.) Michx.
Prunus pumila (wiśnia drobna)
var. depressa (Pursh) Bean; 09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń
Prunus pumila (wiśnia drobna)
var. depressa (Pursh) Bean
Prunus pumila (wiśnia drobna)
Prunus pumila (wiśnia drobna)
Prunus pumila (wiśnia drobna)
var. depressa (Pursh) Bean
Prunus pumila (wiśnia drobna)
var. depressa (Pursh) Bean
Prunus pumila (wiśnia drobna)
var. depressa (Pursh) Bean

właściwości i zastosowanie

🌱
Gatunek północnoamerykański. Niski krzew z odwrotnielancetowatymi liśćmi i białymi kwiatami 8 – 10 mm średnicy.

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

  • ◔ ‘var. depressa — zwarta, niska, ścieląca się; polecana jako okrywowa; jesienią intensywnie przebarwione liście #3

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090701.29.pk - Prunus pumila (wiśnia drobna); Arboretum w Rogowie
090701-29
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1
znalezisko 20090810.15.pk - Prunus pumila (wiśnia drobna); Arboretum w Rogowie
090810-15
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Prunus pumila L. [🔉 pru·nus p·mi·la]Cerasus pumila (L.) Michx. [🔉 ce·ra·sus p·mi·la](pl) wiśnia drobna
(lat.) pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis adj.
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł

mieszaniec Prunus pumila L.

Prunus ×cistena · śliwa dziecięca
wiśnia dziecięca
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Prunus cerasifera ‘Pissardii’
Prunus cerasifera var. atropurpurea
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
prawdopodobnie kenofit, lokalnie zadomowiony [234]