fot. 191116-0856_v3 (755×788) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 191116-9
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.11.2019, ok. rez. Wrzosiec k. Piasecznej, pow. bolesławiecki
copyright © by Marek Snowarski