takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Polemonium pauciflorum S. Watson

wielosił skąpokwiatowy
PolemoniumPolemoniumPolemonium kiushianumwielosił rozesłany (Polemonium reptans)
skróty
🌸🌱