atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Polemonium pauciflorum S. Watson [🔉 po·le·mo·ni·um *]

wielosił skąpokwiatowy