takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pinellia ternata (Thunb. ex Murray) Makino

pinelia trójlistkowa
na stronie — wymagania i uprawa