atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea abies (L.) H.Karst. ‘Pusch’ Acrocona Nana [🔉 p·ce·a ·bi·ēs]

świerk pospolity ‘Pusch’
Picea abies ‘Pusch’
20.07.2012, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Picea abies ‘Pusch’
Picea abies ‘Pusch’
Picea abies ‘Pusch’

właściwości i zastosowanie

🌱
nazwy handlowe: Acrocona Nana

pochodzenie itp.: 1987

charakter odmiany: karłowa, płasko-kopulasta; poza tym w typie 'Acrocona', szyszki początkowo czerwone, końce gałązek zakończone montrualnymi szyszkami
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: świerk pospolity (Picea abies)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120720.29.js - Picea abies ‘Pusch’; Arboretum Wojsławice
120720-29
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #6
znalezisko 20220602.32.22 - Picea abies ‘Pusch’; Arboretum Wojsławice
220602-32
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #3