atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Physaria arctica (Wormsk. ex Hornem.) O'Kane et Al-Shehbaz

Lesquerella arctica (Wormsk. ex Hornem.) S. Watson