atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Paeonia lactiflora Pall. ‘Władysława’ [🔉 pe·o·ni·a *]

piwonia chińska ‘Władysława’
Paeonia lactiflora Paeonia lactiflora Paeonia lactiflora Paeonia lact…Paeonia lactifloraPaeonia lactiflora ‘The Mighty Mo’Paeonia lactiflora ‘Hohloma’
🌸
Paeonia lactiflora ‘Władysława’
cv. Władysława; 04.06.2008, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Paeonia lactiflora ‘Władysława’
cv. Władysława

właściwości i zastosowanie

🌱
charakter odmiany: kwiaty różowe; 80cm
Grupa piwonie pojedyncze — kwiaty pojedyncze, o kilku, kilkunastu płatkach i z normalnie wykształconymi pręcikami i słupkami
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: piwonia chińska (Paeonia lactiflora)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080604.122.js - Paeonia lactiflora ‘Władysława’; ogród botaniczny
080604-122
leg. Jacek Soboń
/ogród botaniczny/
/cv. Władysława/ #2