atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Osmaronia cerasiformis (Torr. et A. Gray) Greene [🔉 *for·mis]

śliwokrzew amerykański
Oemleria cerasiformis (Torr. et A. Gray) J. W. Landon