atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ornithogalum dipcadiflorum nom.prov. [🔉 or·ni·to·ga·lum *]