atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Narcissus ‘Sweetness’ [🔉 nar·cis·sus]

narcyz ‘Sweetness’
Narcissus Narcissus Narcissus NarcissusNarcissusNarcissus ‘Pink Glacier’Narcissus ‘Tete-a-Tete’
🌸
Narcissus ‘Sweetness’
24.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: R.V. Favell
Grupa 7. Jonquilla and Apodanthus Daffodil Cultivars — mieszańce jonquilla — nawiązujące cechami do gatunków z sekcji Jonquilla lub Apodanthi. Pędy z 1 – 5 (8) kwiatami; listki okwiatu ±odgięte lub rozpostarte; przykoronek zwykle szerszy niż dłuższy; kubkowaty, lejkowaty lub cylindryczny ale w górze nagle rozszerzający się; kwiaty przeważnie pachnące. Grupa dzielona jest na podgrupy: a) długoprzykoronkowa, przykoronek dłuższy jak 2/3 listka okwiatu; b) krótkoprzykoronkowa, przykoronek krótszy niż 2/3 listka okwiatu
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: narcyz (Narcissus)