atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Narcissus ‘Ringo’ [🔉 nar·cis·sus]

narcyz ‘Ringo’
Narcissus ‘Ringo’
24.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220424.8.22 - Narcissus ‘Ringo’; Arboretum Wojsławice
220424-8
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Ringo/ #1