atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Narcissus ‘Relentless’ [🔉 nar·cis·sus]

narcyz ‘Relentless’
Narcissus Narcissus Narcissus NarcissusNarcissusNarcissus ‘King Alfred’Narcissus ‘Dickcissel’
🌸