atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Narcissus ‘Magic Maiden’ [🔉 nar·cis·sus]

narcyz ‘Magic Maiden’
Narcissus Narcissus Narcissus NarcissusNarcissusNarcissus ‘Actaea’Narcissus ‘Holiday-Inn International’
🌸
Narcissus ‘Magic Maiden’
24.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Narcissus ‘Magic Maiden’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220424.4.22 - Narcissus ‘Magic Maiden’; Arboretum Wojsławice
220424-4
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Magic Maiden/ #2