atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Muscari aucheri (Boiss.) Baker

szafirek Auchera
Muscari Muscari Muscari MuscariMuscariszafirek armeński (Muscari armeniacum)szafirek groniasty (Muscari neglectum)
Muscari aucheri (szafirek Auchera)
29.04.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek
Muscari aucheri (szafirek Auchera)
Muscari aucheri (szafirek Auchera)
Muscari aucheri (szafirek Auchera)
Muscari aucheri (szafirek Auchera)
08.04.2020
Muscari aucheri (szafirek Auchera)
08.04.2020
Muscari aucheri (szafirek Auchera)
31.03.2019
Muscari aucheri (szafirek Auchera)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110410.44.js - Muscari aucheri (szafirek Auchera)
110410-44
leg. Jacek Soboń #1
znalezisko 20110410.45.js - Muscari aucheri (szafirek Auchera)
110410-45
leg. Jacek Soboń
/cv. Blue Magic/ #2
znalezisko 20120300.1.pk - Muscari aucheri (szafirek Auchera); OB Kopenhaga (Dania)
120300-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga (Dania)/ #1
znalezisko 20120400.2.pk - Muscari aucheri (szafirek Auchera); Szczeglacin
120400-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1
znalezisko 20190408.1.konrad_kaczmarek - Muscari aucheri (szafirek Auchera); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190408-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #3
znalezisko 20210429.4.kkcz - Muscari aucheri (szafirek Auchera); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210429-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #3