atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Blasia pusilla L.

otruszyn drobny
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
21.07.2019, Godowa k. Strzyżowa; copyright © by Marek Snowarski XL
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
dobrze widoczne ciemne komory z sinicami
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
ampułki z kulistymi rozmnóżkami i duże "kolczaste" rozmnóżki
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL,3D
spód plechy
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
dwa rodzaje rozmnóżek
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
komory z sinicami
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
"ząbkowany" brzeg plechy
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
plecha prześwietlona w medium Hoyera: dwa typy rozmnóżek i komory z sinicami

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190722.1a.19 - Blasia pusilla (otruszyn drobny); Godowa k. Strzyżowa
190722-1a
leg. Marek Snowarski
/Godowa k. Strzyżowa/ #44, 6.3D
znalezisko 20190803.3.19 - Blasia pusilla (otruszyn drobny); Ołdrzychowice Kłodzkie
190803-3
leg. Marek Snowarski
/Ołdrzychowice Kłodzkie/ #30, 12.3D