atlas-roslin.pl
Div.Bryophyta (mszaki) » Div.Marchantiophyta » Cl.Jungermanniopsida » Ord.Blasiales » Fam.Blasiaceae »

Blasia pusilla L.

otruszyn drobny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
21.07.2019, Godowa k. Strzyżowa; copyright © by Marek Snowarski XL
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
dobrze widoczne ciemne komory z sinicami
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
ampułki z kulistymi rozmnóżkami i duże "kolczaste" rozmnóżki
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL,3D
spód plechy
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
dwa rodzaje rozmnóżek
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
komory z sinicami
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
"ząbkowany" brzeg plechy
Blasia pusilla (otruszyn drobny)
XL
plecha prześwietlona w medium Hoyera: dwa typy rozmnóżek i komory z sinicami

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190722.1a.19 - Blasia pusilla (otruszyn drobny); Godowa k. Strzyżowa
190722-1a
leg. Marek Snowarski
/Godowa k. Strzyżowa/ #44, 6.3D
znalezisko 20190803.3.19 - Blasia pusilla (otruszyn drobny); Ołdrzychowice Kłodzkie
190803-3
leg. Marek Snowarski
/Ołdrzychowice Kłodzkie/ #30, 12.3D

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Blasia pusilla(pl) otruszyn drobny
pusillus, -a, -um (lat., adj.)
drobniutki, bardzo mały, miniaturowy, słaby