atlas-roslin.pl

Maianthemum canadense Desf. [🔉 ma·jan·te·mum ka·na·den·se]

konwalia kanadyjska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Maianthemum canadense (konwalia kanadyjska)
22.06.2021, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Maianthemum canadense (konwalia kanadyjska)

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210622.75.js - Maianthemum canadense (konwalia kanadyjska); Arboretum Wojsławice
210622-75
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Maianthemum canadense [🔉 ma·jan·te·mum ka·na·den·se](pl) konwalia kanadyjska
canadensis, -e (nazwa geograficzna, adj.)
kanadyjski; dla nazw tworzonych w XVIII i początku XIXw. odnoszono się do terenów kolonizowanych przez Francję, od Labradoru, przez rejon Wielkich Jezior po ujście Misissipi i Zatokę Meksykańką, z więc w znaczeniu "(wschodnio)amerykański" lub "appalaski" [500s40]