atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Leucocoryne

wymagania i uprawa

🌸
Stanowisko słoneczne. Gleba żyzna, przepuszczalna, w okresie wegetacji stale umiarkowanie wilgotna; odczyn obojętny. Najwłaściwsza byłaby uprawa pojemnikowa. Z okresem spoczynku, na sucho i w temperaturze pokojowe w okresie od zamarcia liści do wczesnej wiosny. W okresie wegetacji, od wiosny do zamarcia liści latem pojemniki mogą znajdować się na dworze. Względnie można wysadzać w ciepłym miejscu w końcu kwietnia i po zakończeniu wegetacji wykopywać.

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Leucocoryne
🌱
Byliny cebulowe; większość gatunków rośnie w strefie subtropikalnej Chile. Niektóre uprawiane jako cebulowe byliny ozdobne. W naturze przechodzą wegetację i kwitną w okresie wilgotnej zimy (bez mrozów) i wiosny. Okres spoczynku przechodzą w gorących i suchych miesiącach letnich. W naszym klimacie nie mogą być całorocznie uprawiane w gruncie, z powodu niskiej mrozoodporności.

space